Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Informatie Kennisnetwerk › Wat doet het kennisnetwerk? › Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek

Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek

Het Kennisnetwerk signaleert vroegtijdig knel- en verbeterpunten in de zorg voor en welzijn van kwetsbare ouderen. Het helpt bij het ontwikkelen en het vinden van oplossingen voor deze knel- en verbeterpunten met behulp van de beschikbare kennis. Het Kennisnetwerk vindt het belangrijk om landelijk en regionaal beschikbare kennis te verspreiden binnen de regio. Door voorlichting en deskundigheidsbevordering van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast vindt het Kennisnetwerk het erg belangrijk om regionaal leren en afstemming te faciliteren. Door kennis te delen wordt in de samenwerking gebruik gemaakt van elkaars krachten!

Het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en gemeenten in de West-Achterhoek waarbij ook (vertegenwoordigers van) de doelgroep betrokken is. Het netwerk is actief in de gemeenten Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.
Er is een meerjarenbeleidsprogramma opgesteld voor 2018 tot 2020. Een samenvatting hiervan zie je in onderstaande infographic. 
Download Infographic
Terug