Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Sociale kaart › Hulp thuis en mantelzorger › Ondersteuning mantelzorg

Ondersteuning mantelzorg

Anders dan dikwijls gedacht wonen de meeste mensen met dementie thuis (70%). Zij hebben vaak hulp van familie of bekenden nodig. Op dit moment zijn er in Nederland 2,4 miljoen mantelzorgers, die meer dan acht uur per week voor iemand zorgen. Bij elke persoon met dementie zijn bijna 4 mantelzorgers betrokken. 80% van die mantelzorgers is overbelast of dreigt dit te worden. Het is daarom van groot belang dat mantelzorgers goed worden ondersteund en begeleid. Anders zullen veel meer mensen met dementie onnodig vroeg moeten worden opgenomen in een verpleeghuis.

Overbelast of niet? 
Praat erover met:

  • mensen uit uw omgeving
  • uw huisarts
  • steunpunt mantelzorg bij u in de buurt of
  • medewerkers van de mantelzorglijn (telefoonnummer: 030 760 60 55 (lokaal tarief))  
De dienstverlening van de steunpunten mantelzorg is er op gericht mantelzorgers te ondersteunen. U kunt bij de steunpunten terecht voor: een luisterend oor, informatie en advies, lotgenotencontact, inzet vrijwilligers, PGB aanvragen, het volgen van trainingen, belangenbehartiging, het bevorderen van herkenning en erkenning. U kunt hier kosteloos terecht zonder verwijzing of indicatie.
Voor lotgenotencontact ga naar 'lotgenotencontact'.  Voor meer informatie over mantelzorg ga naar 'Mantelzorger ben je niet alleen'. Dit is een digitaal contactpunt voor mantelzorgers in Nederland.    

Organisaties die dit aanbieden:
Care.com
Website: https://nl.care.com/ 

Dementelcoach
Tel: 0800 0228077
Website: http://www.dementelcoach.nl/
 
Gemakzorg
Tel: 06 22216491
Website: http://www.gemakzorg.nl/
 
Handeninhuis
Tel: 030 6590970
Email: info@handeninhuis.nl
Website: www.handeninhuis.nl
 
MantelzorgNL 
Website: www.mantelzorg.nl
 
SSWB, Stichting Samenwerking Welzijn Bronckhorst  
Tel: 06 10687320
Website: http://www.sswb.nl/
 
Stichting Vrijwillige Oppas en Thuishulp
Website: http://www.stichtingvot.nl/
 
Stichting Welcom
Tel: 0316 223520
Website: http://www.welcomsite.nl/
 
VIT Hulp bij Mantelzorg
Tel: 0544 820000
E-mail: info@vithulpbijmantelzorg.nl
Website: www.vithulpbijmantelzorg.nl

Vrijwillige thuishulp Doetinchem
Website:  http://afdeling-npvzorg.nl/npv-kringen/afdelingen/doetinchem/wie-zijn-wij/

Wehelpen.nl
Website: www.wehelpen.nl Terug