Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Sociale kaart › Hulp praktische problemen › Hulp bij financieel beheer

Hulp bij financieel beheer

Elke mantelzorger komt voor extra kosten te staan, maakt keuzes op het gebied van werk, studie, wonen en inkomen die grote financiële gevolgen kunnen hebben. In veel gevallen kan men aanspraak maken op vergoedingen óf op teruggave van de kosten. Belangrijk om te weten is dat zowel de zieke als ook de mantelzorger hierop aanspraak kan maken.

Hieronder vindt u instellingen die informatie, advies en ondersteuning hieromtrent kunnen geven. Om professionele hulp, zorg of begeleiding te krijgen is bijna altijd een indicatie nodig. Vaak is een indicatie vooral een voorwaarde om een bepaalde zorg vergoed te krijgen. Alleen met een indicatie krijgt u (een deel van) de kosten vergoed. 
CAK
Tel:
  • Wmo 0800 1925 
  • Zorg zonder Verblijf 0800 1925 
  • Zorg met Verblijf 0800 0087 
  • Compensatie eigen risico 0800 2108 
  • Wtcg 0800 0300 
 
Website: http://www.hetcak.nl 
 
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)   
Tel: 088 7891210
Website: http://www.ciz.nl   
 
Per Saldo
Website: www.pgb.nl 
 
ARENTSEN Bewindvoering - voor bewindvoering & inkomensbeheer
Tel: 0314 - 643 799
Email: w.arentsen@arentsenbewindvoering.nl
Website: http://www.arentsenbewindvoering.nl/
 
Stichting Alwara  
Tel: 0315 341856
Email: info@alwara.nl
Website: http://www.alwara.nl
 
SVB Sociale Verzekeringsbank
Website: www.svb.nl

SWBB 'Thuisadministratie op Orde'
Voor vragen, informatie of aanmelding kan men contact opnemen met de welzijnsadviseur van de lokale welzijnsstichting.
Paul Tiggeloven, Zelhem 0314 622074
Ans Vermeulen, Hengelo 0575 465281
Ineke Bijsterbosch, Steenderen 0575 450029
Esther Staal, Drempt, Hummelo& Keppel 0314 380232
Wilma Berns, Vorden 0575 553405
Website: www.sswb.nlTerug