Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Sociale kaart › Hulp praktische problemen › Informatie over rijvaardigheid

Informatie over rijvaardigheid

Is het nog verantwoord om auto te rijden?
Dingen die iemand nu nog kan, kan hij morgen misschien niet meer. Er komt een moment waarop het autorijden niet langer verantwoord is. De vraag is alleen: hoe stelt u die grens en hoe weet u wanneer dat punt is bereikt? En kan ik aangepast vervoer aanvragen om te blijven deelnemen aan de maatschappij?   

Dementie beïnvloedt bijvoorbeeld de eigenschappen die nodig zijn om veilig deel te nemen aan het verkeer. Als u rijdt moet u wellicht overwegen om daar nu of in de nabije toekomst mee te stoppen. Als u wilt weten of autorijden nog verantwoord is, kunt u een rijvaardigheidstest aanvragen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid). Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij om te kijken of uw polis nog geldig is. 

Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR)
Tel: 0900 0210
Website: www.cbr.nl
 
Vervoer aanvragen?
Vervoer aanvragen als het zelfstandig niet meer lukt U kunt contact opnemen met uw directe omgeving en vragen of zij u kunnen helpen en of begeleiden. De vrijwilligerscentrale heeft ook vaak mogelijkheden om u te begeleiden. U kunt ook via uw gemeente, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) loket vervoer aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig van het CIZ.Terug