Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Sociale kaart › Hulp bij dementie › Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland zet zich al meer dan 25 jaar in voor mensen met dementie en wil bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten. Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patiëntenbelangenorganisatie. Dit betekent dat zij opkomt voor de belangen van mensen met dementie en als fondsenwerver geld inzamelen. Het geld dat Alzheimer Nederland ophaalt, besteedt ze aan het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging.

Alzheimer Centrum Nijmegen
Email: alzheimercentrumnijmegen@ger.umcn.nl
 
Alzheimer afdeling Oost Gelderland
Email: doetinchem@alzheimer-Nederland.nl
Website: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

Alzheimer Nederland 
Tel: 030 6596900
E-mail: info@alzheimer-Nederland.nl
Website: www.alzheimer-Nederland.nl
 
Alzheimer telefoon
Tel: 030 6567511
Email: info@alzheimer-nederland.nl
Website: www.alzheimer-nederland.nl
Terug