Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Kwetsbare ouderen - Dementie › Checklist Casemanagement dementie

Checklist Casemanagement dementie

De ziekte dementie heeft grote gevolgen voor cliënten en naasten. Goede ondersteuning is van essentieel belang. Vooral in de beginfase van dementie kan goede ondersteuning bijdragen in preventieve zin. In deze regio is de afspraak dat deze ondersteuning (casemanagement dementie) gegeven wordt door een wijkverpleegkundige, ook in een vroeg stadium als er nog geen sprake is van somatische zorg. Casemanagement wordt geïndiceerd in de Zvw. De wijkverpleegkundige kan indien nodig indiceren voor een specialist, de trajectbegeleider dementie.

 
 
Bij elke nieuwe cliënt met dementie organiseer jij als wijkverpleegkundige een telefonisch consult met de trajectbegeleider dementie in jouw werkgebied. Aan de hand van de ‘Checklist casemanagement dementie’ (zie bijlage) breng je de zorgvraag (juist ook op thema’s waar de cliënt geen vragen stelt) in kaart en zet je in overleg de (preventieve) interventies en observatievragen uit. Zie de checklist voor meer informatie over de afspraken die gemaakt zijn en de werkwijze. 
Download Checklist
Terug