Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Kwetsbare ouderen - Dementie › Tips › Activiteiten voor mensen met dementie

Activiteiten voor mensen met dementie

Voor iemand met dementie wordt het steeds moeilijker om activiteiten te beginnen, er aan deel te nemen en deze af te maken. Door samen activiteiten uit te zoeken, die passen bij wat hij kan en wil doen, helpt u zijn leven meer kleur te geven.

Activiteiten geven ons een gevoel van zingeving en eigenwaarde. Voor iemand met dementie is dit niet anders. Ook als iemand met dementie minder kan, wil hij nog steeds het gevoel hebben nuttig bezig te zijn. Bovendien geven bezigheden afleiding en zorgen voor structuur in de dagindeling en blijft hetgeen hij nog (zelf) kan langer in stand.
 
Kiezen van activiteiten
Als de dementie voortschrijdt, nemen de mogelijkheden van mensen met dementie af. Voorkeuren en vaardigheden kunnen steeds veranderen. Het bedenken van bezigheden is dan ook een voortdurend zoeken, proberen en aanpassen. Bekijk voor tips de lijst van Alzheimer Nederland: lijst met 100 activiteiten.
Tips:
Interesses en hobby's van vroeger en nu, maar ook het werk dat de persoon met dementie heeft gedaan, geven aanknopingspunten voor het kiezen van activiteiten
  • Probeer de activiteiten aan te passen als de situatie daarom vraagt. Bijvoorbeeld luisterboeken in plaats van zelf lezen.
  • Bied bezigheden aan die niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk zijn. Iets niet kunnen, is niet plezierig, net als het gevoel dat je als een kind wordt behandeld.
  • Activiteiten gaan er niet om dat ze perfect worden uitgevoerd. Neem niet te snel iets uit handen. Het doen is belangrijker dan het resultaat.
  • Zorg dat activiteiten deel uitmaken van de dagelijkse routine. Dit helpt bij het vinden van een dagritme.
  • Hang een grote kalender op en schrijf daarop wat er die dag of week gaat gebeuren.
 
Bedenk dat voor alle activiteiten geldt dat het plezier en het gevoel iets te presteren voorop staan. De aard van de bezigheid en of deze wordt afgemaakt, zijn minder belangrijk. Activiteiten maken het mogelijk om samen te genieten van goed ingevulde tijd  Terug