Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Kwetsbare ouderen - Dementie › Boeken › Had ik het maar geweten

Had ik het maar geweten

Praktische tips voor familie, vrienden en verzorgenden
Auteur: Ruud Dirkse & Caro Petit

 


Alleen al in Nederland hebben zo'n 300.000 mensen dementie; in België ca. 150.000. Ruim 70 procent daarvan woont gewoon thuis. De cliënt zelf heeft slechts beperkt ziekte-inzicht. Daarom is het van groot belang dat familie, vrienden en verzorgenden dit inzicht wél krijgen en hiernaar kunnen handelen.
 
Dit boek, gebaseerd op de ervaringen van vele familieleden en deskundigen, biedt de omgeving van de patiënt thuis hulp bij de praktische aanpak, die gericht is op communicatie, het omgaan met geheugenproblemen, mentorschap bij medische en financiële kwesties, activiteiten en het toepassen van nieuwe technieken(domotica). De zelfredzaamheid staat centraal.
 
Ruud Dirkse is directeur van DAZ, een adviesbureau gespecialiseerd in zorginnovatie. Hij is publicist in vakmedia in de zorg en hoofdredacteur van het tv-programma Moderne dementiezorg. Caro Petit werkt ruim tien jaar als activiteitenbegeleidster met mensen met dementie, zowel bij thuissituaties als in verpleeg- en verzorgingshuizen. Met bijdragen van ervaringsdeskundige familieleden en vernieuwende professionele dementiespecialisten.Terug