Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Kwetsbare ouderen - Dementie › Wat is dementie › Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Lees hier de meest gestelde vragen over dementie.
 
 • Wat is het verschil tussen dementie en Alzheimer? 
 • Is dementie erfelijk? 
 • Wat kun je doen om dementie te voorkomen? 
 • Helpt geheugentraining bij dementie? 
 • Bij wie komt dementie vaker voor? 
 • Heeft vroegdiagnostiek van dementie zin? 
 • Zijn er medicijnen tegen dementie? 
 • Mag je geen auto meer rijden als je dementie hebt? 
 

 
 • Wat is het verschil tussen dementie en Alzheimer?
Dementie kunt u zien als een paraplu-begrip waar alle vormen van dementie onder vallen. Dus iedereen met Alzheimer heeft dementie, maar niet iedereen met dementie heeft Alzheimer. Bij ruim 30% van de mensen is er sprake van een andere oorzaak.  
 • Is dementie erfelijk?
 Heel soms is er sprake van erfelijkheid bij de ziekte van Alzheimer en meestal komt dit dan voor bij families waarbij dit op jongere leeftijd ontstaat. Bij FTLD (frontotemporale lobaire degeneratie) is erfelijkheid wel een risicofactor, namelijk bij ongeveer een kwart van de mensen met deze vorm van dementie  
 • Wat kun je doen om dementie te voorkomen?
 Dementie is nog niet echt te voorkomen. Mogelijk verkleint een gezonde leefstijl de kans op bepaalde vormen van dementie. Denk bijvoorbeeld aan niet roken, een normaal gewicht, goede behandeling van hoge bloeddruk of te hoog cholesterolgehalte, voldoende lichaamsbeweging, spaarzaam alcoholgebruik, en voldoende sociale en mentale activiteiten.  
 • Helpt geheugentraining bij dementie?
Vaak zijn de geheugenproblemen bij dementie al zo ernstig dat geheugentraining niet helpt. Het geheugen is ook geen spier die je door training sterker kan maken. Actief zijn is belangrijk. Het gebruik van hulpmiddelen als kalender, agenda, memobord en een aangepaste klok met datum is soms nuttig. Bij milde vormen van vergeetachtigheid kun je wel leren om beter om te gaan met het geheugen en de problemen die dit veroorzaakt. Vaak geeft dit ook meer zelfvertrouwen.
 • Bij wie komt dementie vaker voor?
De ziekte van Alzheimer komt meer bij vrouwen voor. Deels komt dit doordat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen. Op hogere leeftijd neemt de kans op dementie toe.
 • Heeft vroegdiagnostiek van dementie zin?
Vaak neemt het stellen van de diagnose onzekerheid weg en neemt het begrip van de omgeving toe. Goede behandeling en begeleiding beginnen met een juiste diagnose. Mensen kunnen tijdig en nog zelf gewenste maatregelen en beslissingen voor de toekomst nemen. Ook kan desgewenst nog een andere specialist geraadpleegd worden voor een tweede mening. Als er behandelbare oorzaken zijn kunnen deze tijdig worden behandeld. Ervaring opdoen met vroegdiagnostiek is belangrijk voor als er in de toekomst een echt effectief geneesmiddel komt: hoe vroeger men hiermee begint, hoe beter.
 • Zijn er medicijnen tegen dementie?
Er zijn nog geen middelen die de ziekte van Alzheimer kunnen genezen of voorkomen. Er zijn wel medicijnen die het proces kunnen vertragen. Dit zijn acetylcholine-esteraseremmers zoals rivastigmine (Exelon) en galantamine (Reminyl). Deze worden voorgeschreven bij milde tot matige dementie en kunnen er bij een deel van de mensen voor zorgen dat hun toestand langer hetzelfde blijft of zelfs wat verbetert. NMDA-antagonisten zoals memantine (Ebixa) worden vooral voorgeschreven bij matige en ernstige dementie. Soms worden de twee middelen ook samen gebruikt. Bij probleemgedrag door de dementie wordt eerst geprobeerd dit met een juiste benadering en manier van omgang te verbeteren. Als dat onvoldoende werkt, en als de problemen ernstig zijn, kunnen eventueel medicijnen worden voorgeschreven. Bij depressie helpen medicijnen soms.
 • Mag je geen auto meer rijden als je dementie hebt?
Als de diagnose dementie gesteld wordt moeten autorijders een tussentijdse melding bij het CBR doen. Sinds begin 2010 mogen mensen met (zeer) lichte dementie wel autorijden, als hun rijvaardigheidsbeoordeling goed verloopt. Ze krijgen een goedkeuring voor een jaar en dan wordt dit opnieuw beoordeeld. Mensen met matige of ernstige dementie mogen niet meer autorijden. Meer informatie: zie de website van Alzheimer Nederland. www.alzheimer-nederland.nl Terug