Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home

Welkom

Het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek wil door samenwerking, kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen professionele en informele zorgaanbieders de zorg voor kwetsbare ouderen zodanig verbeteren dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven en sociale participatie.